• Polski
  • English

Energetyka z odnawialnych źródeł energii – farmy wiatrowe

Oferowane przez Kancelarię usługi w zakresie doradztwa w obszarze prawa energetycznego skupiają się głównie na odnawialnych źródłach energii – i świadczone są podczas tworzenia projektu farmy wiatrowej. Nasza działalność od projektowania farmy wiatrowej – przygotowania umów, negocjacje warunków z dzierżawcami gruntu dotyczy kompleksowej obsługi przedsiębiorcy w trakcie całego zamierzenia inwestycyjnego. Nasze doświadczenie obejmuje m.in.: projektowanie umów dzierżawy dla lokalizacji projektów, weryfikację umów przyłączeniowych, uzyskiwanie pozwoleń administracyjnoprawnych, reprezentowanie w postępowaniach przed organami sprawującymi nadzór nad rynkiem energetycznym, przygotowywanie analiz prawnych oraz audytów prawnych projektów inwestycyjnych, projektowanie oraz pomoc w negocjowaniu umów w trakcie procesu inwestycyjnego.